KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni, Clayopeutics Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ (bundan sonra “Clayopeutics” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Clayopeutics işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Clayopeutics olarak web sitemizin (www.clayopeutics.com)  ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kişisel verileriniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla işlenecek ve kullanılacaktır. Web sitesini her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve web sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerekir.

 

Veri sorumlusu kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Clayopeutics Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Ne Amaçlarla işleniyor?

Sitemize kaydolduğunuzda, alışveriş yaptığınızda, bir bültenimize abone olduğunuzda, bir ankete ya da pazarlama iletişimine yanıt verdiğinizde, web sitesinde gezinirken veya diğer bazı site özelliklerini aşağıdaki şekillerde kullanırken sizden topladığımız bilgileri kullanabiliriz. Clayopeustics ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, aşağıda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Bilgilerinizi kullanırken aşağıda sıralanan amaç ve eylemleri dikkate alabiliriz. Toplanan kişisel verileriniz:

·         Clayopeutics internet sitesinin işletilmesi;

·         Size daha iyi hizmet verebilmek için web sitemizi iyileştirmek;

·         Şirket faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak;

·         Deneyiminizi kişiselleştirmek ve en çok ilgilendiğiniz içerik ve ürün tekliflerini sunmamıza izin vermek;

·         Müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt verirken size daha iyi hizmet vermemize izin vermek;

·         Türkiye sınırları içerisinde veya diğer ülkelerde aynı veya benzer amaçlara hizmet etmekte olan kişi ve kurumlar ile gerekli ilişki, birlik ve irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunulması, karşılıklı olarak yürütülen çalışma ve bulguların paylaşılması;

·         Bir yarışma, tanıtım, anket veya başka bir site özelliğini yönetmek;

·         İşlemlerinizi hızla işleme koymak;

·         Hizmetlerin veya ürünlerin derecelendirmelerini ve yorumlarını değerlendirmek;

·         Üyelere iletişim ve promosyonların gönderilmesi amaçlarıyla;

·         Yazışma sonrasında onlarla görüşmek (canlı sohbet, e-posta veya telefonla araştırma yapmak);

 

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları (“Amaçlar”) dahilinde işlenecektir.

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor, Neden Aktarılıyor?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda işlenen veriler;

·         İlgili mevzuat uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;

·         Sözleşmenin ifası amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına;

·         Elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına;

·         Kanun uygun olarak, reklam şirketleri ve anket şirketlerine ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ve ilgili iş ortaklarımıza;

·         Kanun’a uygun olarak ve gerektiği durumlarda açık Rıza vermiş olduğunuz takdirde yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılacaktır.

 

Kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Clayopeutics sorumlu değildir.

 

Kişisel veriler nasıl temin ediliyor (toplanma yöntemi) ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve elektronik ortamda web sitelerimizde yer alan üyelik formunu doldurmanız ile elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Canlı Sohbet kullanmanız veya sitemizde bilgi girdiğinizde sizden bilgi toplamıyoruz. Lütfen ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bize geri bildirimde bulunun.

Kişisel Verileriniz Nasıl Koruyoruz?

Web sitemiz, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Sitemizi olabildiğince güvenli bir şekilde ziyaret etmenizi sağlamak için güvenlik açıkları ve bilinen zayıf noktalar için düzenli olarak taranır. Düzenli olarak Kötü Amaçlı Yazılım Taraması kullanıyoruz. Kişisel bilgileriniz güvenli ağların arkasında bulunur ve yalnızca bu tür sistemlere özel erişim haklarına sahip sınırlı sayıda kişi tarafından erişilebilir durumdadır ve bu bilgileri gizli tutmanız gerekir. Ek olarak, sağladığınız tüm hassas / kredi bilgileri Güvenli Yuva Katmanı (SSL) teknolojisi ile şifrelenir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için kullanıcı tarafından girilen, gönderen veya bilgilerine erişen bir kullanıcı çeşitli güvenlik önlemleri uygular.

Tüm işlemler bir ağ geçidi sağlayıcısı aracılığıyla gerçekleştirilir ve sunucularımızda depolanmaz veya işlenmez.

Buna ek olarak, aşağıdakileri kabul ediyoruz:

·         Kullanıcılar sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir.

·         Bu gizlilik politikası oluşturulduktan sonra, web sitemize girdikten sonra ana sayfamızda veya asgari olarak, ilk önemli sayfada bir bağlantı ekleriz.

·         Gizlilik Politikası bağlantısında 'Gizlilik' kelimesi yer alır ve yukarıda belirtilen sayfada kolayca bulunabilir.

·         Gizlilik Politikası Sayfamızda herhangi bir Gizlilik Politikası değişikliği gerçekleştiğinde size bilgi verilecektir.

·         Kişisel bilgilerinizi hesabınıza giriş yaparak değiştirebilirsiniz.

 

Clayopeutics tarafından işletilen platformlara veya Web sitemiz sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Clayopeutics bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

Kişisel Verilere ilişkin haklar nelerdir ve nasıl kullanılır?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin olarak, info@clayopeutics.com e-posta adresine veya Kükürtlü Mah. Çekirge Cad. No:50/A 16080 Osmangazi/Bursa adresine yazılı olarak başvuruda bulunarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.